kontakt@theglamstudio.pl

Plac Konstytucji 1

Hotel MDM (1 piętro)

00-647 Warszawa

 

Umów się do nas!

 

kom. 536 390 725

tel. 22 625 32 37

+48 (22) 625 32 37     +48 536390725

CAFE

Strona główna

+48 (22) 625 32 37

+48 536 390 725

Galeria

Galeria

Regulamin
The Glam Studio
Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także
w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o
zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym
salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .
Salon Kosmetyczny The Glam Studio powiązany ze stroną
internetową
www.theglamstudio.pl firmy jest Karolina
PiętkaNIP: 5213748541, REGON: 365456390
e mail:
kontakt@theglamstudio.pl
Klienci Salonu Kosmetycznego The Glam Studio są zobowiązani do
zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem
zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego The Glam Studio oznacza
akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
§ 1. Godziny otwarcia
1. Salon Kosmetyczny The Glam Studio świadczy usługi przy
Pl.Konstytucji 1 , Hotel Mdm , salon od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00-21:00 oraz soboty 9:00-17:00. W dni świąteczne
ustawowo wolne od pracy oraz niedziele salon jest nieczynny.
2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu,
wody, gazu ).
§ 2. Umawianie na wizyty
1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i
towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja
brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy
chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą
ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie
wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
2. Wszystkie zapisy w Salonie The Glam Studio potwierdzane
są dwukrotnie:
a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu w salonie lub jeśli ma to
miejsce telefonicznie: recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po
kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza
datę i godzinę wizyty
b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS dzień przed planowaną
wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy odwołać
wizytę telefonicznie, poprzez SMS lub poprzez media społecznościowe z
informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie.
§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów
W Salonie The Glam Studio obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy
o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do
zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety.
Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na
zabieg maksymalnie 15 minut. Spóźnienie skutkuje skróceniem zabiegu o
czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może
przesuwać czasu następnego zabiegu.
2 .W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut klient musi liczyć się z
odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin
1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu The Glam
Studio nie później niż 24 h przed planowaną wizytą.
2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z pakietu) jest
automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się
odbyła i przepada.
§ 5. Wizyty w towarzystwie
1. Na terenie Salonu The Glam Studio obowiązuje całkowity zakaz
wprowadzania zwierząt.
2. Na terenie salonu obowiazuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może
zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu
kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje
niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności
za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
4. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież
odpowiedzialność ponoszą rodzice bądż ich prawni opiekunowie.
5. Klientka badź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome
uszkodzenie badż zniszczenie wyposażenia w Salonie The Glam Studio.
6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w miejscach bez nadzoru.
§ 6. Formularze, kartoteki i poufność informacji
1. Salon The Glam Studio działa zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na
przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na
wykonanie zabiegu.
3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich
nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece
zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie
posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
5. Formami kontaktu z Salonem są:
a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej,
wizytówkach i ulotkach: 536390725
b. adres e-mail:
kontakt@glamclinic.pl
c. fanpage na Facebooku oraz instagramie
6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się
oficjalnymi kanałami. Personel Salonu The Glam Studio nie może
udostępniać prywatnych kontaktów.
§7. Bony, vouchery, zaproszenia
1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie The Glam Studio są
wydawane bezterminowo
2. Bony, vouchery, zaproszenia, kupony wykupione przez firmę zewnętrzną
(groupon, superprezenty itd.) są wykupywane z określonym terminem
ważności. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu,
vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
4. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi
5. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli
wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż
wartość kuponu.
6. Bony, vouchery, zaproszenia wykupione bezpośrednio w salonie GLAM
CLINIC można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty
odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia
7. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin,
podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego
treścią i akceptuje go w całości .
§ 8. Reklamacje
1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o
poinformowanie kierowniczkę Salonu The Glam Studio, abyśmy mogli
naprawić sytuację.
2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość
usługi na najwyższym poziomie.
3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu
niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5
dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście.
Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.
Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w
postaci oryginału paragonu fiskalnego.
6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9. Standard obsługi
1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po
zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i
bezpieczeństwo klienta.
2. W Salonie The Glam Studio zapewniamy:
a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów
zabiegów,
d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta
płatnicza, blik
k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w
miarę możliwości.
§10. Zmiany w Regulaminie
1. Salon The Glam Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług
3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych
jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
tatuażu i odnowy biologicznej.
4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym The Glam
Studio zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się
do sugestii pracowników.
5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje
wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kosmetycznego Perła Młodości za
przeprowadzony zabieg.
6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić
wykonania zabiegu.
7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak
pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do
zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
8.Klient z grouponu może skorzystać tylko jeden raz, gdyż jest to usługa
tylko dla nowych klientów.
Jeżeli klient wykupi groupon do naszego gabinetu po raz drugi-usługa nie
zostanie przez nas zrealizowana
9. Przedpłaty oraz pakiety promocyjne nie podlegają zwrotowi tylko
wymianie na inne zabiegi z oferty.
Mail do złożenia reklamacji: kontakt@theglamstudio..pla

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 i obowiązuje do odwołania.